Ochlazení

Česká kotlina jako dějiště mezinárodního politického thrilleru, kde prim hraje netekoucí ruská ropa, česká tajná služba a unavený agent s diplomatickým pasem na prahu šedesátky? Směšná představa, ledaže… Ledaže se devět let od vydání ohlédnete a zjistíte, že Michael Žantovský, při prvním tisku ještě pod pseudonymem Daniel Wolf, tak trochu predikoval budoucnost a nemálo událostí, včetně utažených ruských kohoutků a běloruských nepokojů, už máme (byť díkybohu v ne tak dramatické míře) za sebou.

Je to špionážní román, který snese mezinárodní měřítka. Především proto, že Žantovský léta pracoval v diplomatických službách, zpravodajcům musel zákonitě koukat přes rameno a vyhrocenou situaci s mrznoucí Evropou nepokládal za až tak nereálnou. Navíc se nebojí osobitého literárního stylu, který mi osobně připomíná, že možná nastal čas na (v doslovu i přiznaného) Johna le Carrého, kterého mi mnozí doporučovali skrze zálibu ve Fredericku Forsythovi, ale vždy jsem jej musel pro jakousi podivnou rozvláčnost odložit už po pár stranách.

Příběh českého diplomata Josefa K., po nepokojích v Bělorusku odvolaného zpět do vlasti, který se spíše náhodou připlete k rozplétání sítě, na jejímž konci mohou být znovu otevřeny ventily pouštějící ruskou ropu a plyn zpět do Evropy poté, co byly utaženy jako odplata za to, že EU a NATO až příliš narušily tradiční ruskou sféru vlivu, vás vezme přes celou zeměkouli, přičemž neopomene vynechat atraktivní lokace Ameriky a Izraele, ale zároveň si neodpustí notnou dávku syrovosti a podivných úmrtí nedaleko od Prahy.

Ochlazení je stylový román, který od prvních stránek nasazuje nemoderní, lehce vláčnější, špionské tempo, přičemž ale čtenáře dostatečně zaháčkuje a postupně ještě zvolňuje v chvílemi až baladickou cestu osamoceného agenta, který bondovky vnímá spíše s nadsazeným úsměvem, a pokračuje skrze spletitou, ale přehledně zobrazenou mezinárodní síť tajných služeb. Není to splašená jízda ve stylu moderního technothrillerů, ale tak trochu neučesaná historka o osamělém vlkovi, který si je vědom lehké nevýznamnosti tajných služeb zprostředka Evropy, nedisponující silným aparátem, zato si je vědom své úlohy, kde jeden stárnoucí člověk, jemuž ponejvíce záleží na zděděném retrívrovi a kupě knížek a bluesových vinylů, možná může dopomoci vyššímu cíli a je schopen se proto i obětovat. To vědomí vychází především z toho, že proti K. nestojí systematicky uvažující terorista, či vládou posvěcená organizace, nýbrž prostý mráz, který si s postupující zimou začne nezadržitelně vybírat oběti na životech.

Mnohdy ale ani o samotný děj nejde. Chladné ústřední topení většiny Evropy se stává podružné a máme možnost se začíst do (možná až osobní) zpovědi stárnoucího šedesátníka, který přestává držet prst na tepu doby, často si neví rady s politickou korektností a mnohým výdobytkům moderní doby nechce rozumět. Zato si je ale vědom vnitřní potřeby lásky, která pendluje mezi hranicemi běžného chtíče po mladších kolegyních, pro které je stále lákadlem, a nenaplněné potřebě, která nezmizela ani po letech od rozvodu s manželkou. Žantovský se nebojí tyto pasáže natahovat chvílemi až do neúměrné délky. Ty zdánlivě banální rozhovory o ničem s náhodnými lidmi (třeba jako ten v baru newyorského divadla Apollo) totiž ve finále skrývají sílu výpovědi, již mnohdy nechceme slyšet, protože je bereme jako strohé lamentování důchodců nad starými dobrými časy. Jenže odžitá zkušenost se nezapře a tempo samotného vyprávění to nijak nenarušuje. Trochu se tím ale pravda v druhé polovině upozaďuje špionážní linka, která nemá problém s jednoduchými řešeními a s užitečnou náhodou koketuje v závěru taky podezřele často. Za své ale všechny výtky berou v závěru, který si dovolí ten luxus nesklouznout k levnému patosu a dotáhne hořkou linku do čtenářsky uspokojivého konce, který připomene, že když už se kniha celou dobu vyvarovala silnějších emocí, může si je v závěru dovolit vydojit o něco málo více. Funguje to.

Z mého pohledu na české poměry ojedinělá žánrovka, která funguje jak v lokálním, tak i mezinárodním měřítku. Chci to vidět na plátně s Jiřím Bartoškou v hlavní roli.

90%

Napsat komentář